ตารางเรือหางยาว ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ (เหมาลำ)

ข้างกล่องและอุปกรณ์เสริม

รายละเอียด
เรือหางยาวเรือไม้ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ ที่ทำจากไม้ติดเครื่องยนต์ที่ส่วนท้ายต่อหางให้ยาวเพื่อความทรงตัว ในอดีตชนเผ่าชาวเล ที่เกาะหลีเป๊ะใช้ในการทำประมง แต่เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาจึงนำเรือหางยาวมาให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อชมความสวยงามที่มีมากมาย รวมทั้งเกาะหลีเป๊ะ

เงื่อนไข
- ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเช็คเรือก่อนทุกครั้ง
- มีเสื้อชูชีพไว้คอยบริการฟรีสำหรับทุกท่าน
- กรณีเหมาลำเกิน 10 ท่านเรียกเก็บเพิ่มท่านล่ะ 200 บาท
- กรณีเด็ก 1-4 ขวบฟรีค่าบริการ 5-11 ขวบคิดราคาเด็ก 12 ขวบขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่
- กรณีมีเด็ก 1-4 ขวบและไกด์ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ไกด์ต้องแสดงบัตรทุกครั้ง)
- กรณีมีโรคประจาตัวหรือแพ้อาหารต้องแจ้งให้ทราบทุกครั้ง
- กรณีสนใจจองต้องมัดจำ 50% ของยอดทั้งหมด
- กรณีต้องการเดินทางด่วนต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- กรณีจองแล้วต้องการยกเลิกต้องแจ้งยกเลิกอย่างน้อย 1 วัน
- กรณีไม่ชำระเงินหรือแจ้งยกเลิกตามเวลาที่กาหนดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกและคืนเงินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เจ้าหน้าที่จะทำการโทรหาลูกค้าที่ทำการจองทริปไว้ก่อนวันเดินทาง 1 วัน ช่วงเวลา 17:00 – 19:00 น.

ราคานี้ไม่รวม
- ไกด์นำเที่ยว (หากต้องการไกด์สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 1 วัน)
- ค่าอุทยานและค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ประกันภัยนักท่องเที่ยว
- อาหาร , เครื่องดื่ม , ผลไม้ , หน้ากากดำน้ำ และตีนกบ

ช่องทางการชาระเงิน
ธนาคาร : ไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี : นายพลากร ลัคนาวงศ์
บัญชี : 2062055920