อัตราราคาค่าบริการ รถตู้VIP รับส่ง เกาะหลีเป๊ะ

ทางบริษัทมีบริการ 2เส้นทาง

รถตู้VIP 10ที่นั่ง   สนามบินหาดใหญ่/ตัวเมืองหาดใหญ่    สนามบินตรัง/ตัวเมืองตรัง

                                ขาเดียว                  ไปกลับ                  ขาเดียว          ไปกลับ

จอย ท่านละ                 300 บาท             500 บาท                 350 บาท         600 บาท

เหมา คันละ                  2,000 บาท        4,000 บาท               2,200 บาท      4,400บาท

ตารางรถตู้ประจำ            หาดใหญ่          ปากบารา               ตรัง            ปากบารา

     เวลา                             08.30.             11.30.               09.30.          11.30.

      เวลา                            10.30.             13.30.

      เวลา                            11.30.             15.30.

      เวลา                            12.30.             17.30.

รายละเอียดการเดินทางเที่ยวเกาะหลีเป๊ะโดยรถตู้
     สำหรับท่านที่ว่างแผนการเดินทางเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้นำรถส่วนตัวมา ท่านสามารถเดินทางมาได้สองเส้นทางคือทาง รถไฟ และทางเครื่องบิน โดยท่านสามารถ เลือกปลายทางที่ใกล้และสะดวกที่สุดคือ จังหวัดตรัง และหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยทางหาดใหญ่ จะมีรอบรถไฟและเครื่องบินให้เลือกเยอะกว่า เลือกรอบได้ตามความสะดวก ควรเตรียมหรือทานอาหารให้พร้อมเดินทาง

หมายเหตุ
     กรณีเหมาคัน ท่านสามารถกำหมดเวลาได้เอง วิ่งนอกเส้นทางมีค่าบริการเพิ่ม
     - มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดความล่าช้าให้รีบแจ้งบริษัททันที

 

อัตราราคา รถตู้ เหมาคัน

หมายเหตุ
- เป็นราคารถตู้เหมาส่วนตัว วิ่งตามเส้นทางที่กาหนด
- เป็นรถตู้ปรับอากาศ
- สามารถกำหนดจุดรับส่งได้เอง
- กรณีออกนอกเส้นทางมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระยะทาง

 

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 43/00743

418 หมู่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  Mobile : 097-3457308 , 0810999499 

Website : www.lipetravelcenter.com   E.mail : Lipetravelcenter@gmail.com

Page FB : เกาะหลีเป๊ะ Lipe Travel Center Line@ : lipecenter