หมายเหตุ
   - เมื่อเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือปากบารา ทุกคนต้องเตรียมเงิน 20บาทเพื่อชำระค่าธรรมเนียมท่า   เทียบเรือปากบารา และ 40บาท เพื่อชำระค่าอุทยาน
   - กรณีจองเครื่องบินแนะนำให้ถึงสนามบินเช้าสุดและขากลับแนะนำรอบหลัง 15.00 .
   - ควรถึงก่อนเวลาประมาณ 30 นาทีเพื่อเตรียมตัว
   - กรณีมีความล่าช้าให้รีบแจ้งล่วงหน้าทันที เพื่อรีบช่วยทำการแก้ไขรอบรถ,เรือ
   - จองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ ขอสงวนสิทธ์การคืนเงินทุกกรณี
   - กรณีต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1วัน เลื่อนได้1ครั้ง
   - ประเภทเรือและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

 

หลีเป๊ะทราเวลเซ็นเตอร์ไทยแลนด์ (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 43/00743) 

รายละเอียดของบริษัท

ที่อยู่           :  บ้านเลขที่418 หมู่ 7 ตำบล.เกาะสาหร่าย อำเภอ.เมือง จังหวัด.สตูล 91000  เกาะหลีเป๊ะ

Website     :  www.lipetravelcenter.com

E-mail        :  Lipetravelcenter@gmail.com

Line@        :  @Lipecenter

Facebook   :  เกาะหลีเป๊ะ Lipe Travel Center

Center        :  063-509-9499

Admin 1      : 093-509-9499

Admin 2      : 098-509-9499

ท่ารถ ท่าเรือ ปากบารา       : 063-509-9499

เรือหางยาวและทริปดำน้ำ    : 062-509-9499

ห้องพักและรีสอร์ท             : 090-225-3701,064-073-3331