อัตราราคาค่าบริการ รถตู้VIP รับส่ง เกาะหลีเป๊ะ

ทางบริษัทมีบริการ 2เส้นทาง

รถตู้VIP 10ที่นั่ง   สนามบินหาดใหญ่/ตัวเมืองหาดใหญ่    สนามบินตรัง/ตัวเมืองตรัง

                                ขาเดียว                  ไปกลับ                  ขาเดียว          ไปกลับ

จอย ท่านละ                 300 บาท             500 บาท                 350 บาท         600 บาท

เหมา คันละ                  2,000 บาท        4,000 บาท               2,200 บาท      4,400บาท

ตารางรถตู้ประจำ            หาดใหญ่          ปากบารา               ตรัง            ปากบารา

     เวลา                             08.30.             11.30.               09.30.          11.30.

      เวลา                            10.30.             13.30.

      เวลา                            11.30.             15.30.

      เวลา                            12.30.             17.30.

รายละเอี