ราคาเรือ ปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ

ตารางเวลาการเดินรถจากสนามบิน และ เรือไปเกาะหลีเป๊ะ

ตารางเวลาการเดิน เรือจากเกาะหลีเป๊ะไปปากบารา 

รายละเอียดการจอง
- ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรจริง ผู้เดินทาง 1 ท่าน ที่สามารถติดต่อได้จริงเนื่องจากก่อนวันเดินทางจะมีเจ้าหน้าที่โทรคอนเฟริมอีกครั้ง
- วันที่เดินทาง , ไฟล์เครื่องบิน
- หลักฐานการชำระเงิน

หมายเหตุ
- เมื่อเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือปากบารา ทุกคนต้องเตรียมเงิน 20 บาทเพื่อชำระค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือปากบารา
- เกาะหลีเป๊ะไม่มีค่าเทียบเรือ เรือโดยสารทุกลำต้องเทียบโป๊ะกลางทะเล ทุกท่านต้องใช้บริการเรือหางยาวของชาวเล โดยมีค่าบริการท่านล่ะ 50 บาท
- กรณีจองเครื่องบินแนะนำให้ถึงสนามบินเช้าสุดและขากลับแนะนำรอบหลัง 15.00 น.
- ควรถึงก่อนเวลาประมาณ 30 นาทีเพื่อเตรียมตัว
- กรณีมีความล่าช้าให้รีบแจ้งล่วงหน้าทันที เพื่อรีบช่วยทำการแก้ไข รถ,เรือ
- จองแล้วสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง ไม่สามารถยกเลิกได้ ขอสงวนสิทธ์การคืนเงินทุกกรณี
- สนใจต้องชำระเต็มจำนวน
- ประเภทเรือและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 

 

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 43/00743

418 หมู่ 7 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล  Mobile : 097-3457308 , 0810999499 

Website : www.lipetravelcenter.com   E.mail : Lipetravelcenter@gmail.com

Page FB : เกาะหลีเป๊ะ Lipe Travel Center Line@ : lipecenter

ค้นหาบทความ